Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dovydasl/domains/dlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dovydasl/domains/dlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dovydasl/domains/dlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Vienašalis sutarties nutraukimas | Šalių galimybės ir teisinės pasekmės.
 

Vienašalis sutarties nutraukimas

panaudos sutartis

Vienašalis sutarties nutraukimas

VIENAŠALIS SUTARTIES NUTRAUKIMAS ESANT ESMINIAMS SUTARTIES PAŽEIDIMAMS

Sudarant terminuotas sutartis labai dažnai klystama, kad tokios sutartys gali būti nutraukiamos, tik tada, kai sueis sutartyje nurodyta data (terminas), kad vienašalis sutarties nutraukimas negalimas. Aptariamu atveju data laikoma naikinamuoju terminu, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinio kodekso) 1.117 str. 6 d. Taigi, naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga.

Vienašalis sutarties nutraukimas

Vienašalis sutarties nutraukimas – atvejai kada tai įmanoma

Terminuota sutartis gali būti nutraukta remiantis civilinio kodekso 6.217 str. Taigi, civiliniame kodekse nurodoma, kad jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, sutartis gali įvykti vienašalis sutarties nutraukimas. Sutartį nutraukiant pagal civilinio kodekso 6.217 str. numatytais pagrindais nukentėjusi šalis ją nutraukti vienašališkai, nesikreipdama į teismą. Tačiau apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų.
Pažymėtina, kad sutartis vienašališkai gali būti nutraukta tik tada, kai sutarties pažeidimas yra esminis. Civilinis kodeksas numato, kad norint nustatyti, ar sutarties pažeidimas buvo esminis, būtina atsižvelgti į šias aplinkybes:

  • ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato;
  • ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės;
  • ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo;
  • ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje;
  • ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

Nustačius, kad aplinkybių visuma atitinka bent vieną sąlygą, vienašalis sutarties nutraukimas įmanoma.

AR GALIMA VADOVAUTIS BENDRAISIAIS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO PAGRINDAIS VIENAŠALIŠKAI NUTRAUKIANT SUTARTĮ?

Pažymėtina, kad prie nurodytu kriterijų įstatymas leidžia nurodyti ir kitus pagrindus, kada sutartis gali būti nutraukta vienašališkai. Tačiau tai turi būti aiškiai nurodyta pačioje sutartyje ir ne kitaip.
Civilinio kodekso 6.217 str. normos yra bendrosios teisės normos. Kurios visa apimtimi yra taikomos visoms sutarčių rūšims. Todėl norint nutraukti sutartį negalima remtis vien tik specialiosiomis, tam tikras sutartis reglamentuojančiomis normomis.

Lietuvos Aukščiausias Teismas formuodamas bendrosios kompetencijos teismų praktiką nurodo: „kad nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad sprendžiant ginčą <…> sutarties nutraukimo galima vadovautis tik specialiosiomis teisės normomis <…>, o remtis bendrosiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis sutarčių nutraukimą, nėra teisinio pagrindo. Priešinga išvada prieštarautų teismų praktikai. Būtų pažeistas sutarties laisvės principas, numatantis, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Ginčo Sutarties šalims susitarus dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, be to, tokio susitarimo galimybė yra numatyta įstatyme (CK 6.217 str. 5 d.), todėl tokios teisės apribojimas prieštarautų sutarties laisvės, teisėtų lūkesčių, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principams“.

Taigi, kiekvienu atveju norint vienašališkai nutraukti sutartį, galima ir būtina vadovautis bendraisiais sutarčių nutraukimo pagrindais. Neatsižvelgiant, sutartis teminuota ar neterminuota.

APLINKYBĖS, KAI VIENAŠALIS SUTARTIES NUTRAUKIMAS NEGALIMAS

Vienašalis sutarties nutraukimas ne visada galimas net ir tada, kai yra  CK 6.217 str. numatyti pagrindai (pagrindas). Pirmu atveju, jeigu sutartį iš esmės pažeidusi šalis iki sutarties nutraukimo buvo pasiūliusi ją įvykdyti, tačiau šis pasiūlymas pavėluotas. Arba dėl kitų priežasčių neatitinka sutarties reikalavimų. Tokiu atveju, nukentėjusi šalis praranda teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu ji per protingą terminą nepraneša kitai šaliai apie sutarties nutraukimą. Tačiau tai galima tik po to, kai ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie pasiūlymą įvykdyti sutartį, arba toks pasiūlymas neatitinka tinkamo sutarties įvykdymo.
Antru atveju, jeigu sutartį norima nutraukti kitais nei CK 6.217 str. 2 d. nurodytais pagrindais, sutartį galima nutraukti tik teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį. (Plačiau  apie nuomos sutarties nutraukimą ir reikšmę galite skaityti, paspaudę šią nuorodą).

Ne ką mažiau svarbus yra ir kitas civilinio kodekso straipsnis, reglamentuojantis sutarties nutraukimą. CK 6.219 str. numatyta galimybė nutraukti sutartį, jeigu iki sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių viena sutarties šalis gali numanyti, kad kita šalis pažeis sutartį iš esmės. Šio atveju esminis pažeidimas gali būti traktuojamas labai plačiai. Kiekvienai sutarčiai yra būdingos tam tikros esminės aplinkybės, pavyzdžiui, terminas, kiekis ir panašiai. Jeigu sutarties šalis mato, pavyzdžiui, UAB „ŠVIESA“ turėdama, tik vieną sunkvežimį nesugebės laiku pristatyti tam tikro kiekio skaldos iki termino pabaigos. Kadangi suėjus pusei termino užsakovas mato, kad samdoma įmonė atvežė, tik trečdalį reikiamo kiekio, tai vienašališku užsakovo sprendimu tokia sutartis gali būti nutraukta kreipiantis į teismą, dėl vienašalio sutarties  nutraukimo arba sutarties nutraukimo bendru sutarimu. Vienašalis sutarties nutraukimas aptartos situacijos  atveju nėra galimas, nes neatitinka CK 6.217 str. 2 d nurodytų pagrindų.

Tai yra teisininko nuomonė, sudaryta apžvelgus galiojantį teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką. Už tiesioginį šiame straipsnyje pateiktos medžiagos naudojimą ir dėl to atsiradusias neigiamas pasekmės teisininkas neatsako. Jeigu turite klausimų šia tema, kreipkitės individualiai.