Vaiko tėvas nemoka alimentų

alimentai

Vaiko tėvas nemoka alimentų

VAIKO TĖVAS NEMOKA ALIMENTŲ, NORS YRA TEISMO SPRENDIMAS, KĄ DARYTI?

Tokiose situacijose valstybė nepalieka šeimų likimo valiai. Valstybė suteikia galimybę įstatymų nustatyta tvarka gauti vaiko išlaikymo pinigus. Tačiau, jeigu yra:

  1. teismo sprendimas;
  2. arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartis;
  3. ar jų patvirtintos kopijos, nuorašai ar išrašai, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis.

Kitaip tariant, turint šiuo dokumentus valstybė kas mėnesį moką šiuose dokumentuose nustatytą vaiko išlaikymui reikalingą pinigų sumą. Mokėdama šiuos pinigus valstybė tampa kreditoriumi. Todėl vėliau, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę reikalauti iš skolininko (asmens nemokėjusio alimentų) grąžinti vaiko išlaikymui sumokėtus pinigus.

Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 7 str. 2 d. numatyta, jeigu vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna vaiko išlaikymo lėšų ar gauna tik dalį vaiko išlaikymo lėšų, pareiškėjas, kreipdamasis į išmokų administratorių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Vaikų išlaikymo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka turi pateikti prašymą skirti išmoką.

KAS TURI TEISĘ Į IŠMOKAS?
Pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 7 str. teisę į išmokas turi :

vaikas, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje. Kurio duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jis gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą (toliau – Gyventojų registras);

vaikas , kuris ilgiau kaip mėnesį negauna vaiko išlaikymo lėšų ar gauna tik dalį vaiko išlaikymo lėšų;
pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, kurio duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Neturinčio gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jis gyvena, yra įrašyti į Gyventojų registrą.

Sprendimas dėl išmokų skyrimo arba neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų dokumentų gavimo dienos .  Pareiškėjas ir skolininkas apie priimtą sprendimą skirti išmokas informuojami nustatyta tvarka.

Tai yra teisininko nuomonė, sudaryta apžvelgus galiojantį teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką. Už tiesioginį šiame straipsnyje pateiktos medžiagos naudojimą ir dėl to atsiradusias neigiamas pasekmės teisininkas neatsako. Jeigu turite klausimų šia tema, kreipkitės individualiai.