Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dovydasl/domains/dlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dovydasl/domains/dlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dovydasl/domains/dlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Sutuoktinių gyvenimas skyrium - separacija | Galimybės ir pasekmės.
 

Sutuoktinių gyvenimas skyrium – separacija

separacija

Sutuoktinių gyvenimas skyrium – separacija

SUTUOKTINIŲ GYVENIMAS SKYRIUM – SEPARACIJA. AR TAI ALTERNATYVA SANTUOKOS NUTRAUKIMUI?

Kam gali būti naudingas sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija)?

Sutuoktinių gyvenimas skyrium-separacija

Separacija – ar tai išsigelbėjimas žlungančiai santuokai?

  • Sutuoktiniui, kuris nėra apsisprendęs dėl tolimesnio bendro gyvenimo galimybės, tačiau nenori priimti skuboto sprendimo dėl santuokos nutraukimo;
  • Vienam iš sutuoktinių, kuris savo darbu ir pajamomis didiną bendrą sutuoktinių nuosavybę;
  • Sutuoktiniui, kuris iki sprendimo nutraukti santuoka priėmimo, nenori patirti papildomų išlaidų dėl kito sutuoktinio netoleruotino elgesio;
  • Dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, bendras sutuoktinių turtas yra naudojamas netikslingai, nerūpestingai ar kitaip mažinama jo vertė.

Pabrėžtina, kad sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) nėra itin dažnai vartojamas terminas. Sutuoktinių gyvenimą skyrium reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – civilinis kodeksas) 3.73 str. Jame nurodyta, kad

KURIS IŠ SUTUOKTINIŲ GALI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL GYVENIMO SKYRIUM?

 Iš esmės gali kreiptis bet kuris sutuoktinis. „Vienas sutuoktinis gali kreiptis su prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo. Jeigu dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio, bendras jų gyvenimas tapo netoleruotinas (neįmanomas) arba gali iš esmės pakenkti jų nepilnamečių vaikų interesams, arba sutuoktiniai nesuinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą. Abu sutuoktiniai gali kreiptis su bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl gyvenimo skyrium pasekmių jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, jų išlaikymo ir auklėjimo, taip pat sutuoktinių turto padalijimo ir tarpusavio išlaikymo klausimus.”

SEPARACIJA – TEISINĖS PASEKMĖS

Paprastai tariant, civiliniame kodekse numatyta, kad sutuoktiniai nors ir nėra teisės aktų nustatyta tvarka nutraukę santuokos, tačiau teismui patvirtinus jų gyvenimą skyrium, jie būdami teisėtoje santuokoje gali gyventi atskirus gyvenimus. Nuo šio momento baigęsi jų teisės ir pareigos vieno kito atžvilgiu, sutuoktiniai gali nebevesti bendro ūkio, nebesukurti bendrosios jungtinės nuosavybės. Teisės ir pareigos, kurios sutuoktiniams lieka – rūpintis bendrais savo nepilnamečiais vaikais, teisė ir pareiga išlaikyti vienas kitą ir dar tam tikros prievolės.

Paminėtina, kad gyvenimas skyrium sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo bylos iškėlimo. Tačiau sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl gyvenimo skyrium, gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog gyvenimas skyrium sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi. Tačiau nėra viskas taip paprasta. Civilinio kodekso 3.74 str. numatyta:

  1. Sutuoktinis, prieš kurį paduotas prašymas dėl gyvenimo skyrium, turi teisę paduoti priešinį reikalavimą dėl santuokos nutraukimo.
  2. Sutuoktinis, kuriam yra iškelta byla dėl santuokos nutraukimo, turi teisę pareikšti priešinį reikalavimą dėl gyvenimo skyrium.
  3. Jeigu vienas sutuoktinis reikalauja santuoką nutraukti, o kitas sutuoktinis reikalauja patvirtinti gyvenimą skyrium, teismas gali santuoką nutraukti pripažindamas, kad ji nutrūko dėl abiejų ar vieno sutuoktinio kaltės, arba nustatyti sutuoktinių gyvenimą skyrium.

 

SUSITAIKYMO TERMINO NUSTATYMAS

Pažymėtina, kad kreipiantis į teismą su prašymu patvirtinti gyvenimą skyrium taip pat yra taikomos civilinio kodekso 3.54 str. nuostatos. Teismas, gali skirti iki 6 mėn. trunkantį susitaikymo laikotarpį, ir jo metu nustatyti laikinąsias apsaugos priemones. Tai gali būti: vaikų gyvenamosios vietos nustatymą, turto areštą, drausti matytis su vaikais arba lankytis tam tikrose vietose ir kitas.

Priimdamas sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium, teismas nustato, su kuriuo iš tėvų lieka gyventi jų nepilnamečiai vaikai. Išsprendžia vaikų išlaikymo klausimus, tėvų dalyvavimą auklėjant vaikus klausimus. Sprendžiant, kuriam iš sutuoktinių tikslinga palikti teisę gyventi šeimos gyvenamojoje patalpoje, pirmenybė turi būti teikiama tam sutuoktiniui, su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai ar kuris yra nedarbingas.

TURTO PADALIJIMAS

Teismas, priimdamas sprendimą dėl gyvenimo skyrium (separacija) visais atvejais privalo išspręsti sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimus. Tačiau tik tada, kai šie klausimai nenustatyti sutuoktinių vedybų sutartyje. Tačiau taupant laiką ir pinigus, patartina turtą pasidalinti iki bylos iškėlimo, sudarant rašytinę sutartį ir patvirtinant ją notarine tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad bendro turto padalijimo procesas susideda iš keleto etapų. Turi būti nustatoma, kuris turtas yra bendras sutuoktinių turtas, kuris – asmeninė kiekvieno nuosavybė. Atribojus bendrą ir asmeninį sutuoktinių turtą, tampa aišku, kuris turtas bendrai priklauso abiem sutuoktiniams Taigi, dalijant sutuoktinių turtą, pirmiausia reikia sudaryti jo balansą.

Balansas bendrąja prasme reiškia ataskaitą, kurios vienoje dalyje atsispindi sutuoktinių nuosavybės teise valdomas turtas (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, lėšos, vertybiniai popieriai ir kita ). Kitoje – skolos (įvairios paskolos, kiti finansinio pobūdžio įsipareigojimai ir pan.). Sudaręs dalijamo turto balansą, nustatęs turto vertę  ir sutuoktiniams tenkančias turto dalis teismas turi konkrečiai paskirstyti dalijamą turtą abiem sutuoktiniams. Padalijamas turi būti tiek turto aktyvas, tiek pasyvas.  Sutuoktinių gyvenimo skyrium byloje sprendžiant sutuoktinių turto padalijimo klausimus, yra aktualus ir sutuoktinių prisiimtų prievolių tinkamas kvalifikavimas. Nuo šių prievolių kvalifikavimo (asmeninė ar bendroji sutuoktinių prievolė) priklauso tiek sutuoktinių santykiai su kreditoriais, tiek ir pačių sutuoktinių tarpusavio santykiai.

Pažymėtina, kad gyvenimas skyrium ilgiau kaip 1 metus yra viena iš būtinųjų sąlygų. Kuriai esant bet kuris sutuoktinis turi teisę reikalauti santuoką nutraukti pagal civilinio kodekso 3.55 str. (Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu). Taigi sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) negali būti laikomas santuokos nutraukimui, nors tam tikras teisines pasekmes ir sukelia.

Tai yra teisininko nuomonė, sudaryta apžvelgus galiojantį teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką. Už tiesioginį šiame straipsnyje pateiktos medžiagos naudojimą ir dėl to atsiradusias neigiamas pasekmės teisininkas neatsako. Jeigu turite klausimų šia tema, kreipkitės individualiai.