Privatinė teisė

Procesinių dokumentų rengimas ir teisinės konsultacijos:

 • Pretenzijų rengimas dėl skolos mokėjimo termino pradelsimo;
 • Pretenzijų rengimas dėl įsigytų netinkamos kokybės daiktų;
 • Pretenzijų rengimas dėl (ne) suteiktų nekokybiškų paslaugų;
 • Pretenzijų rengimas dėl padarytos turtinės žalos;
 • Pretenzijų rengimas dėl nuomos sutarties pažeidimo;
 • Pretenzijų rengimas dėl iškeldinimo iš savavališkai užimtų patalpų pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 612 str.;
 • Pretenzijų rengimas dėl kitų pagrįstų ir teisėtų reikalavimų.
 • Pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo (dėl piniginių reikalavimų atsirandančių iš delikto darbo santykių, sutarties, išlaikymo priteisimo, nekilojamojo daikto priteisimo) rengimas ir teisinės konsultacijos.
 • Ieškinių parengimas civilinėse bylose (dublikai, triplikai);
 • Atsiliepimų į ieškinius rengimas civilinėse bylose;
 • Pareiškimų ir atsiliepimų į pareiškimus rengimas;
 • Atskirųjų ir apeliacinių skundų rengimas civilinėse bylose.

Teisinės paslaugos ir konsultacijos dėl sutarčių rengimo, nutraukimo:

 • Pirkimo pardavimo sutarčių rengimas bei teisinės konsultacijos;
 • Nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarčių rengimas, peržiūrėjimas ir teisinių išvadų teikimas.
 • Preliminariųjų nekilnojamojo turto pirkimo sutarčių rengimas, peržiūrėjimas ir teisinių išvadų teikimas bei kitos teisinės paslaugos;
 • Dovanojimo sutarčių parengimas bei konsultacijos;
 • Nuomos sutarčių parengimas (nekilnojamojo daikto, kilnojamojo daikto, žemės sklypo);
 • Panaudos sutarčių parengimas (automobilio ar kitos transporto priemonės, patalpų ar kitų materialių daiktų);
 • Vedybų sutarčių rengimas/keitimas (ikivedybinės, povedybinės) bei jų peržiūrėjimas;
 • Turto padalijimo sutarčių parengimas jų keitimas;
 • Taikos sutarčių rengimas (susitaikymo, atsisakymo nuo pareikšto reikalavimo) ir kitos teisinės paslaugos ;
 • Vekseliai
 • Nekonkuravimo sutarčių rengimas bei teisinės paslaugos jų vykdymo klausimais.