Paveldėjimo teisė

Paveldėjimas – tai teisiniai santykiai, apie kuriuos dažniausiai nemalonu ir sunku kalbėti. Nepaisant to, kad jiems susiklosčius įpėdinis(-ei) įgyja tam tikrą turtą, turtines teises ir pareigas.

Iš pažiūros, priimti palikimą ne toks jau didelis darbas. Tačiau praktika rodo, kad problemų kyla tikrai nemažai. Dažni atvejai, kai įpėdiniai nepasidalina turtu. Bando nuginčyti testamentą, pagal kurį, testatorius jiems nieko nepaliko. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra numatytas 3 mėnesių paveldėjimo priėmimo terminas. Atsižvelgiant į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, toks įstatymų leidėjo numatytas palikimo priėmimo terminas atrodo protingas. Bet pasitaiko atveju, kada šis terminas yra praleidžiamas. Taip atsitinka dėl įvairių priežasčių. Nežinojimo apie palikimą, negalėjimo fiziškai priimti palikimą, termino palikimui priimti nežinojimo ir pan.

Įpėdiniai, kurie gyvena patalpoje, kuri vėliau pagal palikimą tampa jų teisėta nuosavybė, dažnai pamiršta priimti palikimą pas notarą, manydami, kad teisiškai to pakanka. Vėliau situacija apsiverčia į kitą pusę. Turtas atitenka valstybei, nes niekas per nustatytą terminą nepriėmė palikimo. Vienintelė galimybė atgauti turtą kreiptis į teismą su prašymų, kad teismas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.51 str. nustatytų juridinį faktą, kad palikimą įpėdinis priėmė pradėjęs faktiškai ji valdyti. Tačiau minėtas civilinio kodekso straipsnis numato išimtį, kada nebūtina kreiptis į teismą dėl palikimo priėmimo praleidus 3 mėnesių terminą. Dlaw teisinės paslaugos jums rekomenduoja domėtis visomis savo teisėmis ir pareigomis, neturintiems laiko siūlome kreiptis į teisininką. Norėdami sužinoti daugiau apie palikimo priėmimą praleidus nustatytą 3 mėnesių palikimo priėmimo terminą nesikreipiant į teismą paspauskite čia.

Paveldėti galim beveik viską. T. y. materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos. Paveldėti negalima asmeninių neturtinių teisių, kurios neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu (teisė į garbę ir orumą, autorystė, teisė į autorinį vardą, į kūrinio neliečiamybę, į atlikėjo vardą ir atlikimo neliečiamybę), teisė į alimentus ir pašalpas, mokamas palikėjui išlaikyti, teisė į pensiją, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

Teisinės paslaugos ir konsultacijos susijusios su paveldėjimo teisiniai santykiais

  • Ieškinių dėl testamento nuginčijimo (pripažinimo negaliojančiu) rengimas;
  • Testamento sudarymas;
  • Konsultacijos dėl testamento sudarymo ar keitimo;
  • Ieškinių dėl išlaikymo po testatoriaus mirties priteisimo rengimas;
  • Prašymų teismui dėl juridinio fakto nustatymo (esant įstatyme numatytoms sąlygoms) rengimas;
  • Prašymų teismui atnaujinti palikimo priėmimo terminą rengimas;
  • Kitos teisinės paslaugos, kurios susijusios su paveldėjimo teisiniais santykiais.