Noriu nutraukti santuoka, bet

Nutraukti santuoką

Noriu nutraukti santuoka, bet

NORIU NUTRAUKTI SANTUOKĄ, TAČIAU SU VYRU ESAME SUSITUOKĘ , TIK SEPTYNIS MĖNESIUS, AR VIS TIEK GALIU NUTRAUKTI SANTUOKĄ?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 str. yra įtvirtintos būtinos  santuokos nutraukimo sąlygos, kai santuoką norima nutraukti geranoriškai. T.y. abiejų sutuoktinių bendru sutarimu. Minimo straipsnio 1. d. 1 p. nurodyta, kad santuoka gali būti nutraukiama, jeigu nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai.

Kalbant apie kitus santuokos nutraukimo pagrindus: santuokos nutraukimą dėl vienos iš sutuoktinių kaltės, santuokos nutraukimo vieno iš sutuoktinių prašymų, nuostatos, jog santuoka gali būti nutraukta praėjus daugiau nei vieniems metams po santuokos sudarymo nėra. Tačiau žvelgiant sistemiškai į visus santuokos nutraukomo pagrindus darytina akivaizdi išvada.  Praėjus mažiau nei vieneriems metams po santuokos sudarymo (nepaisant koks skyrybų pagrindas), skyrybų galimybė mažai tikėtina.

Tai yra teisininko nuomonė, sudaryta apžvelgus galiojantį teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką. Už tiesioginį šiame straipsnyje pateiktos medžiagos naudojimą ir dėl to atsiradusias neigiamas pasekmės teisininkas neatsako. Jeigu turite klausimų šia tema, kreipkitės individualiai.