Darbo teisė

Darbo teisė Lietuvos teisinėje sistemoje užima ypatingą vietą. Darbo teisiniai santykiai yra labai jautrūs pokyčiams, kadangi jie paliečia visus darbo rinkoje esančius žmones. Dėl šios priežasties ypatingai svarbu ginti visas teise, kurias suteikia Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

Darbo teisniuose santykiuose dažniausia susiduriama su laiku nemokamu darbo užmokesčiu. Blogiausiu atveju darbuotojams jis nesumokamas net ir pusę metų. Darbuotojai priverčiami eiti neapmokamų atostogų, nes darbdavys negali vykdyti savo įsipareigojimų darbo pagal darbo sutartį, t.y. suteikti darbo. Darbuotojai privalo dirbti viršvalandžius, už kuriuos nėra mokama, nes jie nėra įtraukti į buhalterinę apskaitą. Gal būt darbdavys Jums vis dar taiko visiškos materialinės atsakomybės sutartį, kurios negalioja? Dažna situacija, kai darbuotojams nurodoma, jog būtina į darbą atvykti anksčiau, kadangi reikia pasiruošti darbui. Tuo tarpu darbas baigiamas vėliau, nes teigiama, kad po darbo būtina susitvarkyti. Praktikoje yra buvę atvejų, kai darbuotojams nesuteikiama pertraukėlių ir net sutrumpinamas pietavimui skirtas laikas, nes darbuotojas nerūko. Tuo tarpu pertraukos buvo suteikiamos tik rūkantiems darbuotojams.

 

Pažymėtina, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. visiškos materialinės atsakomybės sutartys neteko galios. T.y. visiškos materialinės atsakomybės sutartys, kurios tarp darbdavio ir darbuotojo buvo sudarytos iki 2017 m. liepos 1 d. nebegalioja, o naujų sutarčių sudarymas pagal naująjį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą – negalimas . Plačiau skaitykite paspaudus čia.

Norėdami daugiau sužinoti apie darbuotojo materialinę atsakomybę spauskite šią nuorodą.

Teisinės paslaugos ir konsultacijos darbo teisiniuose santykiuose:

 • Darbo sutarčių nutraukimo šalių susitarimu;
 • Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių;
 • Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių;
 • Darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;
 • Darbo ir poilsio laiko nustatymo;
 • Darbo sutarties nutraukimo apribojimų;
 • Darbo sutarties nutraukimo nesant darbo sutarties šalių valios;
 • Darbo sutarties nutraukimo darbdavio valia;
 • Būtinųjų darbo sutarties sąlygų;
 • Darbo sutarčių išaiškinimas raštu;
 • Ieškinių dėl darbo užmokesčio priteisimo rengimas;
 • Kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių mokėjimų priteisimas;
 • Komercinės ar gamybinės sutarties sudarymas, analizė;
 • Konsultacijos dėl drausminės atsakomybės taikymo teisėtumo;
 • Teisinės konsultacijos dėl darbuotojo perkėlimo ar grąžinimo į darbą.