Asmens garbės ir orumo gynimas (privataus kaltinimo tvarka)

Civilinė teisė saugo asmenines neturtines teises ir vertybes, t. y. vardą, gyvybę, sveikatą, kūno neliečiamybę, garbę, orumą, žmogaus privatų gyvenimą, autoriaus vardą, dalykinę reputaciją, juridinio asmens pavadinimą, prekių (paslaugų) ženklus ir kitas vertybes, su kuriomis įstatymai sieja tam tikrų teisinių pasekmių atsiradimą.

Jeigu manote, kad buvo pažeista Jūsų garbė ir orumas, dalykinė reputacija, geras įmonės vardas. Jeigu dėl šių neteisėtų veiksmų patyrėte turtinę ar neturtinę žalą (prarastas klientų, verslo partnerių, tiekėjų pasitikėjimas).

Norėdami sužinoti  dagiau apie  asmens garbės ir orumo gynimą, paspauskite šią nuorodą.

Norėdami sužinoti apie piktnaudžiavimą žodžio ir saviraiškos laisve, paspauskite šią nuorodą.

Teisinės paslaugos ir konsultacijos ginant garbė ir orumą

  • Ieškinių, atsiliepimų į ieškinius, apeliacinių skundu rengimas civilinėse bylose.
  • Pretenzijų, skundų visuomenės informavimo priemonėms rengimas;
  • Skundų, pretenzijų visuomenės informavimo komisijai rengimas;
  • Pareiškimų dėl garbės ir orumo gynimo esant bet kokiai šmeižimo formai rengimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str.;
  • Konsultacijos dėl galimai pažeistos garbės ir orumo;
  • Kaltinamojo nuosprendžio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 str. apskundimas (nepagarba teismui);
  • Konsultacijos kitais, su garbės ir orumo pažeidimais ir gynyba susijusiais klausimais.