Administracinė teisė

Administracinė teisė – teisės šaka, kuri reguliuoja privačių asmenų teisinius santykius su valstybinėmis institucijomis, įstaigomis, jų pareigūnais ir tarnautojais. Taip pat ji reguliuoja valstybės institucijų, įstaigų, jų pareigūnų ir tarnautojų tarpusavio santykius, teises ir pareigas. Administracinė teisė reguliuoja pačius įvairiausius teisinius santykius, įvairiuose gyvenimo srityse. Prie administracinės teisės reguliavimo dalyko galima priskirti valstybinių institucijų leidžiamus aktus, tvarkas, potvarkius, įsakymus, rekomendacijas, nutarimus, sprendimus ir kt., kuriais reguliuojamas visuomenės gyvenimas. Taigi, visi viešojo administravimo subjektų leidžiami įstatymų aiškinamieji aktai gali būti skundžiami.

Todėl, jeigu:

  • Netenkina Jūsų atžvilgiu priimtas individualus administracinis aktas? Jis gali būti apskųstas.
  • Manote, kad tam tikri sprendimai pažeidžia ar riboja Jūsų teises? Kreipkitės ir kartu nuspręsime kokių priemonių imtis.
  • Valstybės institucija ar įstaiga vilkina priimti sprendimus? Galiu Jums padėti pagreitinti sprendimų priėmimą.
  • Jūs vis kreipiatės į valstybines institucijas ar įstaigas, tačiau negaunate jokių atsakymų? Tokiais atvejais galiu Jums padėti.
  • Gavote administracinę nuobaudą, tačiau manote, kad jį nepagrįsta? Susisiekite, tikrai rasime teisingą atsakymą.
  • Jūsų automobilį vairavo kitas asmuo, tačiau administracinė nuobauda skirta Jums? Nedelskite ir kreipkitės, nes įstatymas numato griežtus tokių situacijų sprendimo terminus.
  • Gavote neaiškų, nesuprantamą dokumentą? Galiu Jums padėti jį suprasti, pateikti raštišką paaiškinimą į Jus dominančius klausimus.

Teisinės paslaugos administracinės teisės srityje:

Viešojo administravimo įstaigų/darbuotojų individualaus administracinio pobūdžio aktų apskundimas (tarnybinės nuobaudos, sprendimai, nutarimai ir kt.);
Kitų, viešojo administravimo subjektų (ministerijų, seniūnijų, merijų ir kt.) priimtų norminių teisės aktų apskundimas, išaiškinimas.

Teisinės paslaugos ir konsultacijos ūkininkams:

  • Savivaldybių tarybų sprendimų apskundimas ir analizė;
  • Mokestinių prievolių teisėtumo tikrinimas;
  • Ūkininkų veiklą kontroliuojančių valstybinių institucijų pareigūnų sprendimu apskundimas ir teisėtumo analize.